Tag: islam

Lockdown 640 M

Oleh : Cahyadi Takariawan     Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab hendak berkunjung ke Syam. Sesampai di Saragh, pimpinan pasukan datang menyambutnya. Mereka mengabarkan ….

AYAH

A Y A H Dari Jabir bin Abdillah  ia berkata : Datang seseorang kepada Nabi saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku”. ….