Tag: hati

AYAH

A Y A H Dari Jabir bin Abdillah  ia berkata : Datang seseorang kepada Nabi saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku”. ….